Công văn 5092/BHXH-CSYT

Công văn 5092/BHXH-CSYT năm 2017 về kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5092/BHXH-CSYT 2017 kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5092/BHXH-CSYT
V/v kim tra d liệu thẻ BHYT khi tiếp nhận người bệnh khám, chữa bệnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố, trực thuộc trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(sau đây gọi chung là BHXH tỉnh)

Ngày 07/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có công văn số 4995/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi cho người bệnh BHYT. Theo đó, yêu cầu Bảo hiểm xã hội tnh thông báo cho các bệnh viện tạm thời chấp nhận các trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh (KCB) có th bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử dụng nhưng Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT báo hết hạn sử dụng do lỗi trong quá trình chuyển đổi từ thẻ BHYT cũ sang thẻ BHYT mới,

Ngày 13/11/2017, Trung tâm công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có Công văn số 719/CNTT-TB báo cáo xử lý sai sót trong quá trình cấp đổi th BHYT. Theo đó Trung tâm đã phi hợp với nhà thầu Tecapro hoàn tất thực hiện xử lý các th chưa được thực hiện đúng quy trình để khôi phục các thBHYT cũ còn giá trị sử dụng cho người tham gia BHYT và đã bổ sung chức năng đáp ứng việc tra cứu giá trị thẻ cho c th cũ và thẻ mi khi người tham gia BHYT đến khám bệnh. Vì vậy, đề nghị Bo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện như sau:

1. Thông báo đến các cơ sở KCB BHYT không thực hiện Điểm 1 Công văn số 4995/BHXH-CSYT ngày 07/11/2017 nêu trên k t ngày 14/11/2017.

2. Yêu cầu các cơ sở KCB tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tra cu thông tin thẻ BHYT trên Cng tiếp nhận; phối hợp với cơ sở KCB kịp thời giải quyết. Các trường hợp vướng mắc về thẻ BHYT, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người bệnh và ngăn ngừa trục lợi quỹ BHYT.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo Bo him xã hội Việt Nam để được giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y t
ế;
- Tổng Giám đốc (
để b/c);
- PTGĐ Phạm Lương Sơn;
- Các đơn vị;
BT, ST, CNTT, GĐB, GĐN, DVT, PC;
- Lưu
VT, CSYT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5092/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5092/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2017
Ngày hiệu lực13/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5092/BHXH-CSYT

Lược đồ Công văn 5092/BHXH-CSYT 2017 kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5092/BHXH-CSYT 2017 kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5092/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành13/11/2017
        Ngày hiệu lực13/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5092/BHXH-CSYT 2017 kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5092/BHXH-CSYT 2017 kiểm tra dữ liệu thẻ bảo hiểm y tế khi tiếp nhận người bệnh

              • 13/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/11/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực