Công văn 5093/BHXH-ST

Công văn 5093/BHXH-ST năm 2015 về cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5093/BHXH-ST
V/v cấp thẻ BHYT năm 2016

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

 

Để đảm bảo việc cấp mới, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người tham gia BHYT sử dụng trong năm 2016, ngày 04/12/2015 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn s4911/BHXH-ST về việc cấp thẻ BHYT năm 2016. Tuy nhiên, theo báo cáo của BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thì hiện cơ sở dữ liệu quản lý người tham gia BHYT (bao gồm cả thân nhân quân nhân tại ngũ) và phần mềm in thẻ BHYT đã được bổ sung, hiệu chỉnh theo cấu trúc số định danh cá nhân quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định mã số ghi trên thẻ BHYT. Vì vậy, BHXH Việt Nam đồng ý để BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia BHYT theo cấu trúc số định danh cá nhân quy định tại Quyết định số 1351/QĐ-BHXH có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016.

Yêu cầu BHXH các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh và BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Sổ - Thẻ) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: BT, CSYT, PC, CNTT, GĐB, GĐN;
- BHXH các t
nh, thành phố; BHXH CAND;
- Lưu: VT, ST (
02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ
Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5093/BHXH-ST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5093/BHXH-ST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2015
Ngày hiệu lực15/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5093/BHXH-ST
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐỗ Văn Sinh
        Ngày ban hành15/12/2015
        Ngày hiệu lực15/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5093/BHXH-ST cấp thẻ bảo hiểm y tế 2016

           • 15/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực