Công văn 5096/BTP-VP

Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5096/BTP-VP
V/v quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Ngày 22/8/2011, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1463/TTg-PL chỉ đạo các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật (kèm theo Công văn này), trong đó giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo tiến hành thẩm định văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi nhận đủ hồ sơ (không nhất thiết phải thành lập Hội đồng thẩm định); rút ngắn thời gian thẩm định đối với dự thảo văn bản đang nợ đọng . Bộ Tư pháp phải gửi báo cáo thẩm định đến cơ quan chủ trì soạn thảo chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (mục 3).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực, Bộ trưởng yêu cầu:

1. Về công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1.1. Các đơn vị được giao chủ trì thẩm định thực hiện nghiêm chỉnh việc thẩm định theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 3 Công văn số 1463/TTg-PL.

1.2. Đối với các văn bản cụ thể, bao gồm:

- Nghị định quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân (Vụ Pháp luật hình sự - hành chính chủ trì thẩm định).

- Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì thẩm định).

- Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế chủ trì thẩm định).

Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế khẩn trương thẩm định các văn bản nêu trên, xây dựng văn bản thẩm định của Bộ, báo cáo Thứ trưởng phụ trách xem xét, ký gửi kịp thời đến cơ quan chủ trì soạn thảo.

2. Về việc góp ý văn bản: Các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm đúng thời hạn góp ý văn bản do cơ quan khác gửi đến chậm nhất là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan trong việc góp ý đảm bảo không để quá hạn góp ý văn bản.

3. Đối với những dự thảo văn bản do Bộ Tư pháp trình được Chính phủ thông qua bằng hình thức gửi Phiếu xin ý kiến các Thành viên Chính phủ, thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản tổng hợp ý kiến các Thành viên Chính phủ của Văn phòng Chính phủ, đơn vị thuộc Bộ được giao chủ trì soạn thảo phải có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản.

4. Trong quá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, đối với những văn bản có vướng mắc về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, về nội dung cơ bản cần báo cáo kịp thời Lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng, các Phó Thủ tướng.

Những văn bản xét thấy có đủ điều kiện áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn thì chủ động đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục này theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1463/TTg-PL kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình xây dựng, thẩm định văn bản./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg.CP Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, TH, VCVĐCVXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

Thuộc tính Công văn 5096/BTP-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5096/BTP-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5096/BTP-VP

Lược đồ Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5096/BTP-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành29/08/2011
        Ngày hiệu lực29/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5096/BTP-VP quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

           • 29/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực