Công văn 5096/TCHQ-GSQL

Công văn số 5096/TCHQ-GSQL về việc thủ tục thanh khoản đối với loại hình nhập sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5096/TCHQ-GSQL
V/v Thủ tục thanh Khoản đối với loại hình NSXXK

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Hiện nay giữa Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan có một số Điểm khác nhau về Hồ sơ thanh Khoản, hoàn thuế (trong đó có biểu mẫu thanh Khoản), việc phân loại hồ sơ hoàn thuế và thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế của loại hình nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 80 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 12/11/1996, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Cục HQ, TPHCM thay trả lời CV số 2452/HQTP-NV ngày 22/8/2007;
- Lưu VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5096/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5096/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2007
Ngày hiệu lực05/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5096/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành05/09/2007
        Ngày hiệu lực05/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản gốc Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu

        Lịch sử hiệu lực Công văn 5096/TCHQ-GSQL thủ tục thanh khoản loại hình nhập sản xuất xuất khẩu