Công văn 5099/BNV-TCPCP

Công văn 5099/BNV-TCPCP năm 2017 về tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5099/BNV-TCPCP
V/v tình hình công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiệp ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 345/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc trước mắt giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án triển khai nhiệm vụ đầu mối giúp Chính phủ theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân (sau đây gọi tắt là Đề án), ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Nội vụ đã tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án để triển khai Thông báo s 345/TB-VPCP.

Để triển khai kịp thời xây dựng Đán, Bộ Nội vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan chia sẻ, đánh giá tình hình thực hiện công tác đi ngoại nhân dân trong phạm vi, lĩnh vực chuyên ngành của Quý cơ quan; đánh giá việc thực hiện theo dõi, tổng hợp, tình hình phối hợp hiện nay, trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương và các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân từ năm 2011 đến nay để có cơ sở, đủ thông tin chuẩn bị báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Đề án và Quy chế (mẫu gửi kèm theo).

Văn bản của Quý cơ quan xin gửi về thường trực Ban Chỉ đạo Đề án - Bộ Nội vụ trước ngày 06 tháng 10 năm 2017 để nghiên cứu, tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, TCPCP, TM.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

 

Mu s 2

Tên cơ quan
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2017

 

Kính gửi:

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TỪ NĂM 2011 ĐẾN NAY

1. Việc thực hiện văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác đi ngoại nhân dân trong phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành

2. Đánh giá việc thực hiện theo dõi, tổng hợp, phối hợp trao đổi thông tin, tình hình phối hợp hiện nay giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương và các địa phương trong công tác đối ngoại nhân dân

3. Ưu điểm

4. Hạn chế

5. Khó khăn

6. Nguyên nhân

7. Các vấn đề đặt ra

II. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ Đ XUT GIAO CƠ QUAN LÀM ĐẦU MỐI GIÚP CHÍNH PHỦ THEO DÕI, TNG HỢP, TRAO ĐI THÔNG TIN GIỮA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN

1. Phương hướng

2. Điều kiện đảm bảo

3. Giải pháp thực hiện

4. Đề xuất, kiến nghị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5099/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5099/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2017
Ngày hiệu lực22/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5099/BNV-TCPCP

Lược đồ Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5099/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/09/2017
        Ngày hiệu lực22/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5099/BNV-TCPCP 2017 công tác đối ngoại nhân dân 2011 đến nay

              • 22/09/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/09/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực