Công văn 5099/VPCP-KTN

Công văn số 5099/VPCP-KTN về việc Đề án trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5099/VPCP-KTN Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5099/VPCP-KTN
V/v Đề án trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4132/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 6 năm 2009) về việc chuẩn bị Đề án trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt Đề án “Cập nhật và hoàn thiện chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1859/CP-QHQT ngày 08 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo và đôn đốc các địa phương thực hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5099/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5099/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/07/2009
Ngày hiệu lực28/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5099/VPCP-KTN Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5099/VPCP-KTN Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5099/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/07/2009
        Ngày hiệu lực28/07/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5099/VPCP-KTN Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5099/VPCP-KTN Đề án trình Thủ tướng Chính phủ Bộ Giao thông vận tải

              • 28/07/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 28/07/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực