Công văn 51/QLCL-CL1

Công văn 51/QLCL-CL1 năm 2019 về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 51/QLCL-CL1 2019 kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/QLCL-CL1
V/v kiểm dịch đối vi hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 3904/GSQL-GQ1 ngày 03/12/2018 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan về kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau:

1. Về công văn số 1620/GSQL-GQ1 ngày 31/5/2018: Sau khi rà soát các văn bản đi đến cho thấy Cục chưa nhận được văn bản này của Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

2. Công văn số 442/QLCL-CL1 ngày 20/3/2014 để triển khai thực hiện Nghị định 187/2013/NĐ-CP liên quan đến một số quy định về kiểm dịch tại Pháp lệnh Thú y. Hiện nay, Pháp lệnh Thú y đã được thay thế bởi Luật Thú y năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 07/01/2016). Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản dùng làm thực phẩm, trong đó không có nội dung nào quy định trường hợp có yêu cầu của nước nhp khẩu hoặc của ch hàng thì doanh nghip xuất khẩu phi nộp cho cơ quan hải quan Giấy chng nhận kiểm dịch đối vi lô hàng thy sản trước khi thông quan. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Tổng cục Hải quan nêu tại công văn số 1620/GSQL-GQ1.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Ngô Hồng Phong (để biết);
- Các Trung tâm vùng;
- Hiệp hội VASEP;
- Lưu: VT, CL1.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 51/QLCL-CL1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu51/QLCL-CL1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2019
Ngày hiệu lực09/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 51/QLCL-CL1

Lược đồ Công văn 51/QLCL-CL1 2019 kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 51/QLCL-CL1 2019 kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu51/QLCL-CL1
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành09/01/2019
        Ngày hiệu lực09/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 51/QLCL-CL1 2019 kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 51/QLCL-CL1 2019 kiểm dịch đối với hàng xuất khẩu

           • 09/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực