Công văn 510/BXD-BCĐCLC

Công văn 510/BXD-BCĐCLC thực hiện Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo do Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 510/BXD-BCĐCLC Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo


BỘ XÂY DỰNG
BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 510/BXD-BCĐCLC
V/v: Thực hiện Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các doanh nghiệp xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí xây dựng.

 

Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam phát động đã đạt được những kết quả quan trọng, có ý nghĩa thiết thực về kinh tế – xã hội.

Năm 2010 là năm cuối trong kế hoạch 5 năm thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2006 – 2010. Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ tổ chức hội nghị tổng kết Cuộc vận động nhằm đánh giá kết quả thực hiện 05 năm (2006 – 2010); đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất đổi mới phương thức thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, trong đó trọng tâm là nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung “Quy chế đánh giá và công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao của ngành Xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2006 – 2010” ban hành kèm theo Quyết định số 1547/QĐ-BCĐ ngày 13/11/2006 của Trưởng Ban chỉ đạo công trình, sản phẩm xây dựng chất lượng cao (Quy chế 1547) cho phù hợp với yêu cầu của giai đoạn mới. Thời gian dự kiến sẽ tiến hành trong tháng 7/2010.

Để tiếp tục thực hiện Cuộc vận động trong giai đoạn chuyển tiếp, Ban Chỉ đạo thông báo:

1. Những hồ sơ đã đăng ký (đến ngày 30/5/2010) để đề nghị xét công nhận trong năm 2010 sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá theo Quy chế 1547;

2. Sau ngày 30/5/2010 tạm ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký cho đến khi có Quy chế mới. Sau khi có Quy chế mới, Ban chỉ đạo sẽ thông báo để các đơn vị tiếp tục đăng ký và hồ sơ sẽ được xét theo Quy chế mới.

3. Những hồ sơ đã đăng ký để đề nghị xét công nhận trong những năm sau năm 2010 sẽ được Ban Chỉ đạo xem xét, đánh giá theo Quy chế mới.

Ban Chỉ đạo thông báo để các Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Công đoàn XDVN;
- Lưu VP, Cục GĐ.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
THỨ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Bùi Phạm Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 510/BXD-BCĐCLC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu510/BXD-BCĐCLC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2010
Ngày hiệu lực29/03/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 510/BXD-BCĐCLC

Lược đồ Công văn 510/BXD-BCĐCLC Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 510/BXD-BCĐCLC Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu510/BXD-BCĐCLC
        Cơ quan ban hànhsản phẩm xây dựng, Ban chỉ đạo Cuộc vận động Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình
        Người ký***, Bùi Phạm Khánh
        Ngày ban hành29/03/2010
        Ngày hiệu lực29/03/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 510/BXD-BCĐCLC Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo

           Lịch sử hiệu lực Công văn 510/BXD-BCĐCLC Cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng trong giai đoạn tiếp theo

           • 29/03/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/03/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực