Công văn 5102/VPCP-QHQT

Công văn 5102/VPCP-QHQT năm 2013 Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hành động hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5102/VPCP-QHQT Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hợp tác năm 2013


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5102/VPCP-QHQT
V/v Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hành động hợp tác với các tổ chức Liên hợp quốc

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3730/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 6 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung 03 Điều khoản tham chiếu về Cơ cấu quản trị Sáng kiến Thống nhất hành động hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc gửi kèm theo văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp cử 01 đồng chí lãnh đạo Bộ tham gia đồng chủ trì Nhóm phối hợp Lĩnh vực trọng tâm (FACG).

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các cơ quan liên quan phối hợp với các tổ chức Liên hợp quốc và cộng đồng các nhà tài trợ cho Việt Nam thực hiện các Điều khoản tham chiếu này.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5102/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5102/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/06/2013
Ngày hiệu lực25/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5102/VPCP-QHQT Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hợp tác năm 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5102/VPCP-QHQT Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hợp tác năm 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5102/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành25/06/2013
        Ngày hiệu lực25/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5102/VPCP-QHQT Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hợp tác năm 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5102/VPCP-QHQT Cơ chế quản trị Sáng kiến Thống nhất hợp tác năm 2013

              • 25/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 25/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực