Công văn 5104/VPCP-CN

Công văn 5104/VPCP-CN năm 2021 về áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5104/VPCP-CN 2021 bồi thường 2 tuyến giao thông thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5104/VPCP-CN
V/v áp dụng khung chính sách bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án CHKQT Long Thành giai đoạn 1 và báo cáo tình hình thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư CHKQT Long Thành

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 7350/TTr-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cho 2 tuyến giao thông kết ni thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và tại Báo cáo số 7853/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2021 về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

- Giao các Bộ liên quan nghiên cứu kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khn trương triển khai các hạng mục của Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch vốn được giao, chủ động xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai đ hoàn thành Dự án đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Lê Văn Thành;
- Các Bộ: KH&ĐT, XD, TC, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, PCN Nguy
n Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NN;
- Lưu: VT, CN (2) LTS.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5104/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5104/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2021
Ngày hiệu lực27/07/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(28/07/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5104/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 5104/VPCP-CN 2021 bồi thường 2 tuyến giao thông thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5104/VPCP-CN 2021 bồi thường 2 tuyến giao thông thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5104/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/07/2021
        Ngày hiệu lực27/07/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (28/07/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5104/VPCP-CN 2021 bồi thường 2 tuyến giao thông thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5104/VPCP-CN 2021 bồi thường 2 tuyến giao thông thuộc Dự án Cảng hàng không Long Thành

              • 27/07/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/07/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực