Công văn 511/BHXH-CSYT

Công văn 511/BHXH-CSYT năm 2016 chuẩn bị triển khai Thông tư liên tịch 37/2015/TTTT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 511/BHXH-CSYT thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 511/BHXH-CSYT
V/v chuẩn bị triển khai thực hiện TTLT số 37/2015/TTTT-BYT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;

 

Ngày 29/10/2015, Liên Bộ Y tế - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc (sau đây gọi tắt là Thông tư số 37). Để chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư số 37 có hiệu quả, đúng với chủ trương, chính sách của Đng, Nhà nước, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tập huấn, phổ biến các nội dung của Thông tư số 37 đến toàn bộ giám định viên và cán bộ liên quan; Yêu cầu giám định viên và cán bộ liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư s 37 đphát hiện các khó khăn, vướng mắc trước khi triển khai thực hiện.

2. Đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp:

a) Thông tin về việc sửa chữa, cải tạo, mở rộng khoa khám bệnh, mua sắm bổ sung số bàn khám, các dụng cụ khám bệnh hoặc bổ sung giường bệnh, các trang thiết bị, máy móc và các điều kiện cơ sở vật chất khác như chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 9913/BYT-KH-TC ngày 16/12/2015 về việc chuẩn bị triển khai Thông tư số 37 để tổ chức khảo sát, thẩm định làm cơ sở ký bổ sung phụ lục hợp đồng khám chữa bệnh BHYT.

b) Danh mục dịch vụ kỹ thuật đang thực hiện tại đơn vị, bao gồm: Danh mục, mức giá của từng dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Thông tư s37; Danh mục phẫu thuật, thủ thuật được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí theo quy định của Bộ Y tế và phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định giá cụ thể hoặc chưa được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí.

3. Tổ chức rà soát các danh mục dịch vụ kỹ thuật cơ sở khám, chữa bệnh đã cung cấp theo yêu cầu tại Điểm b, Khoản 2 Công văn này; Xây dựng dự toán sphải chi gia tăng khi áp dụng giá dịch vụ theo Thông tư số 37 như đã hướng dẫn tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám định BHYT tháng 12/2015.

Đnghị BHXH các tỉnh báo cáo các khó khăn, vướng mắc về chuẩn bị thực hiện Thông tư s 37 về BHXH Việt Nam (Ban Thực hiện chính sách BHYT) bng văn bản và qua hộp thư điện tử [email protected] hoặc [email protected] trước ngày 25/02/2016./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y t
ế;
- Bộ Tài chính;
-
Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Các Ban: TCKT, KT, DVT;
- Lưu: VT, CSYT
(3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 511/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu511/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2016
Ngày hiệu lực19/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 511/BHXH-CSYT thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 511/BHXH-CSYT thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu511/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành19/02/2016
        Ngày hiệu lực19/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 511/BHXH-CSYT thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 511/BHXH-CSYT thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bệnh viện cùng hạng 2016

           • 19/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực