Công văn 5112/TCT-CS

Nội dung toàn văn Công văn 5112/TCT-CS 2023 xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5112/TCT-CS
V/v xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2187/CTPTH-HKDCN ngày 05/10/2023 của Cục Thuế tỉnh Phú Thọ về xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 8 Mục II Phần A Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Sản xuất sản phẩm đồ gỗ; sản xuất ván nhân tạo, gồm: ván dán, ván ghép thanh, ván MDF” thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư;

- Căn cứ khoản 1 Điều 19 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Căn cứ Điều 1 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ quy định vị trí và chức năng của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ các quy định trên, việc hướng dẫn xác định danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Thọ trao đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC, Cục QLCS (BTC);
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5112/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5112/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 tháng trước
(17/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5112/TCT-CS

Lược đồ Công văn 5112/TCT-CS 2023 xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5112/TCT-CS 2023 xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5112/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành15/11/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 tháng trước
        (17/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5112/TCT-CS 2023 xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5112/TCT-CS 2023 xác định ngành nghề hưởng ưu đãi đầu tư

              • 15/11/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực