Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC

Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC về chuẩn bị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện chuẩn bị tổng kết triển khai nhiệm vụ 2018


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5120/LĐTBXH-KHTC
V/v chuẩn bị tổng kết năm 2017; triển khai nhiệm vụ năm 2018

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chuẩn bị báo cáo với nội dung sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

1. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị; trong đó, so sánh kết quả thực hiện với kế hoạch đã đề ra và với kết quả thực hiện năm 2016.

2. Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các chương trình, đề án Bộ được giao trong Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, chương trình hành động của Chính phủ.

3. Làm rõ những khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.

II. Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

2. Giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch năm 2018

Các đơn vị căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 29/7/2016 về ban hành Chương trình hành động của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 đ xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và các giải pháp chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch năm 2018. Trong đó, xác định, đề xuất các nội dung trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và đảm bảo khả thi trong triển khai thực hiện.

Báo cáo của đơn vị cần viết ngắn gọn (không quá 10 trang), gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ) trước ngày 20/12/2017 để tổng hợp vào báo cáo chung của Bộ. (Đồng thời, gửi theo hộp thư điện tử: [email protected]).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung xây dựng Báo cáo đảm bảo đầy đủ nội dung, chất lượng và đúng tiến độ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5120/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện chuẩn bị tổng kết triển khai nhiệm vụ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện chuẩn bị tổng kết triển khai nhiệm vụ 2018
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5120/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện chuẩn bị tổng kết triển khai nhiệm vụ 2018

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5120/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện chuẩn bị tổng kết triển khai nhiệm vụ 2018

            • 07/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực