Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC

Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC về đánh giá tình hình thực hiện năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện kế hoạch lĩnh vực lao động người có công xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5121/LĐTBXH-KHTC
V/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2017; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017; định hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, Bộ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị báo cáo với các nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017 (so sánh mức độ đạt được với kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và so sánh với kết quả thực hiện năm 2016).

b) Đánh giá việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật, chương trình, đề án về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

c) Làm rõ các khó khăn, tồn tại và nguyên nhân.

2. Chỉ tiêu, nhiệm v năm 2018

a) Chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm 2018

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương và kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017 đ xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch năm 2018 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn.

- Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 cần chú ý các nội dung trọng tâm, các giải pháp mang tính đột phá, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo tính khả thi trong triển khai thực hiện.

b) Đề xuất, kiến nghị của địa phương đối với Quốc hội, Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bộ phận chuyên môn xây dựng Báo cáo tổng kết theo yêu cầu nêu trên và gửi về Bộ trước ngày 20/12/2017. (Đồng thời gửi theo hộp thư điện tử: phongkh@molisa.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính, điện thoại: 024.38269.544/ 024.39 364.160) để được hướng dẫn thêm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5121/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện kế hoạch lĩnh vực lao động người có công xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện kế hoạch lĩnh vực lao động người có công xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5121/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện kế hoạch lĩnh vực lao động người có công xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5121/LĐTBXH-KHTC 2017 thực hiện kế hoạch lĩnh vực lao động người có công xã hội

              • 07/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực