Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV năm 2016 hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông đặc biệt khó khăn 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5129/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi Các sở giáo dục và đào tạo

Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Nghị định 116). Tại Nghị định 116 đã quy định chi tiết về đối tượng, mức hỗ trợ, hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, quy trình cấp phát và kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với học sinh nên không có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định này. Trong quá trình tổ chức thực hiện một số địa phương còn chưa rõ về một số nội dung, do đó Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Nghị định 116 quy định các điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm hộ khẩu, khoảng cách từ nhà đến trường đối với từng cấp học và địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn. Tại điểm a khoản 5 Điều 11 Nghị định 116 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 2 Điều 5 của Nghị định này và điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; quy định cụ thể về tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh để nhà trường chủ động trong việc tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường”.

Vì vậy, học sinh đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 116 nhưng phải được cấp có thẩm quyền cho phép ở bán trú trong trường hoặc khu vực gần trường để học tập trong tuần (học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày) mới được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 116.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gửi các sở giáo dục và đào tạo để biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c);
- Đăng Website Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5129/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2016
Ngày hiệu lực14/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông đặc biệt khó khăn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông đặc biệt khó khăn 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5129/BGDĐT-CTHSSV
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýDương Văn Bá
        Ngày ban hành14/10/2016
        Ngày hiệu lực14/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông đặc biệt khó khăn 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5129/BGDĐT-CTHSSV chính sách hỗ trợ học sinh trường phổ thông đặc biệt khó khăn 2016

             • 14/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực