Công văn 5132/TCT-QLN

Công văn 5132/TCT-QLN năm 2015 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế 2015


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5132/TCT-QLN
V/v Cưỡng chế tiền thuế nợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn 10080/CT-QLN ngày 04/11/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện cưỡng chế nợ thuế đi với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế có quy định: “3. Các Khoản nợ tin thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Khoản 1 Điều 93 của Luật này và các Khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

- Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 10080/CT-QLN nêu trên thì đối với PHILIP MORRIS VIETNAM S.A, Cục Thuế đã áp dụng hết các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu hồi được nợ thuế do PHILIP MORRIS VIETNAM S.A đã chấm dứt hoạt động tại Việt Nam theo quyết định số 5993/QĐ-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công thương.

Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế thực hiện phân loại tiền thuế nợ vào nợ khó thu theo quy định tại Điểm 9.2, Mục IV, Quy trình Quản lý nợ thuế ban hành theo quyết định số 1401/QĐ-TCT ngày 28/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Trường hợp Khoản tiền thuế nợ đã quá 10 năm thì Cục Thuế lập hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế theo quy định tại Khoản 20 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế - TCT;

- Lưu
: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT
Trịnh Hoàng Cơ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5132/TCT-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5132/TCT-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực03/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5132/TCT-QLN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrịnh Hoàng Cơ
        Ngày ban hành03/12/2015
        Ngày hiệu lực03/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5132/TCT-QLN cưỡng chế nợ thuế 2015

            • 03/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực