Công văn 5138/TCHQ-TXNK

Công văn 5138/TCHQ-TXNK năm 2013 về chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày chuyển nộp ngân sách nhà nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5138/TCHQ-TXNK 2013 chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày nộp ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5138/TCHQ-TXNK
V/v chuyển TK tạm thu quá 135 ngày chuyển nộp NSNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1564/HQĐNa-TXNK ngày 02/08/2013 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày chuyển nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát Hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 109/2011/TT-BTC ngày 01/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS, thì:

Đối với số thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan tại Kho bạc nhà nước (TK 3942) quá 135 ngày kể từ ngày đã thực nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản, cơ quan Hải quan thực hiện việc chuyển nộp số thuế đã nộp NSNN theo đúng quy định tại điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 109/2011/TT-BTC nêu trên.

Đối với tài khoản tạm giữ (TK 3940 - phải trả về tiền, tài sản tạm giữ chờ xử lý) của cơ quan hải quan gửi tại KBNN chuyển nộp NSNN thì đơn vị phải kèm theo Quyết định xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- KBNN (để phối hợp)
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5138/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5138/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5138/TCHQ-TXNK 2013 chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày nộp ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5138/TCHQ-TXNK 2013 chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày nộp ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5138/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5138/TCHQ-TXNK 2013 chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày nộp ngân sách

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5138/TCHQ-TXNK 2013 chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày nộp ngân sách

            • 29/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực