Công văn 514/TTg-QHQT

Công văn 514/TTg-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án do Liên hiệp quốc tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 514/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 514/TTg-QHQT
V/v bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án do LHQ tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1556/BKHĐT-KTĐN ngày 15 tháng 3 năm 2011), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc bổ sung vốn và gia hạn thời hạn thực hiện đến hết năm 2011 cho 02 dự án do Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tài trợ:

- Dự án VNM/S65-"Tăng cường năng lực của các cơ quan lập pháp và thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm rửa tiền ở Việt Nam" với kinh phí bổ sung là 221.739 USD.

- Dự án VNM/J93-"Hỗ trợ xây dựng các chiến lược và biện pháp hiệu quả trong phòng ngừa ATS ở khu vực Đông Á: Một dự án thí điểm tại Việt Nam" với kinh phí bổ sung là 200.100 USD.

2. Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện, phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2011 của các dự án và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành.

3. Vốn đối ứng cho việc thực hiện kế hoạch năm 2011 của 02 dự án do Bộ Công an cân đối, bố trí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP và các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Các Vụ: TH, NC;
 Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 514/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu514/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2011
Ngày hiệu lực05/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 514/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 514/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 514/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu514/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành05/04/2011
        Ngày hiệu lực05/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 514/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án

             Lịch sử hiệu lực Công văn 514/TTG-QHQT bổ sung vốn và kéo dài thời gian thực hiện các dự án

             • 05/04/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực