Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL

Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL về tiền lương kế hoạch năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL 2017 quy định tiền lương kế hoạch


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5142/LĐTBXH-QHLĐTL
V/v tiền lương kế hoạch năm 2017

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 9499/NHNN-TCCB ngày 21/11/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tiền lương kế hoạch năm 2017 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Về tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động

Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ thì: Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động được xác định trên cơ sở số lao động và mức tiền lương bình quân kế hoạch (không qua đơn giá tiền lương); Mức tiền lương bình quân kế hoạch được xác định trên cơ sở mức tiền lương bình quân thực hiện năm trước liền kề gắn với mức tăng/giảm của năng suất lao động bình quân và lợi nhuận kế hoạch so với thực hiện năm trước liền kề; Doanh nghiệp được loại trừ các yếu tố khách quan (quy định tại Điều 7) ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận khi xác định quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý công ty; Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước về các nội dung lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của công ty để cho ý kiến và giao nhiệm vụ bằng văn bản cho người đại diện phần vốn nhà nước trong việc quản lý lao động, tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với công ty theo các nội dung quy định tại Nghị định này.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì ảnh hưởng của yếu tố khách quan (nếu có) đến năng suất lao động và lợi nhuận của công ty phải được tính toán, lượng hóa thành số liệu cụ thể để loại trừ; yếu tố khách quan làm tăng năng suất lao động, lợi nhuận thì phải giảm trừ; yếu tố khách quan làm giảm năng suất lao động, lợi nhuận thì được cộng thêm vào năng suất lao động, lợi nhuận khi xác định tiền lương, thù lao kế hoạch; đồng thời phải đánh giá lại yếu tố khách quan ảnh hưởng đến năng suất lao động, lợi nhuận thực hiện so với kế hoạch để loại trừ khi xác định quỹ tiền lương thực hiện.

Vì vậy, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ các quy định trên xem xét, quyết định tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động để giao nhiệm vụ cho người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietinbank theo quy định.

2. Về tiền lương kế hoạch năm 2017 của người quản lý

Theo quy định tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH thì chủ sở hữu vốn nhà nước căn cứ vào quy mô lợi nhuận của doanh nghiệp, mặt bằng tiền lương của chức danh tương đương trên thị trường để xem xét, quyết định việc áp dụng hệ số điều chỉnh tiền lương tăng thêm của người quản lý công ty chuyên trách cao hơn khung quy định của Chính phủ.

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận năm 2017 của Vietinbank và tương quan tiền lương của các chức danh quản lý tại các ngân hàng thương mại cổ phn trên thị trường hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy dự kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kế hoạch tiền lương bình quân, quỹ tiền lương năm 2017 của người quản lý chuyên trách Vietinbank tại công văn số 9499/NHNN-TCCB nêu trên là phù hợp.

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại Vietinbank tham gia ý kiến để Hội đồng quản trị Vietinbank quyết định tiền lương kế hoạch năm 2017 theo đúng quy định của Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b
/c);
- Lưu: VT,
Cục QHLĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Doãn Mậu Diệp

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5142/LĐTBXH-QHLĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL

Lược đồ Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL 2017 quy định tiền lương kế hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL 2017 quy định tiền lương kế hoạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5142/LĐTBXH-QHLĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýDoãn Mậu Diệp
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL 2017 quy định tiền lương kế hoạch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5142/LĐTBXH-QHLĐTL 2017 quy định tiền lương kế hoạch

           • 07/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực