Công văn 515/BHXH-TCKT

Công văn 515/BHXH-TCKT năm 2015 vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 515/BHXH-TCKT 2015 hồ sơ quyết toán chế độ ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 515/BHXH-TCKT
V/v vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe.

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được công văn số 109/BHXH-KHTC ngày 26/01/2015 của BHXH thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo vướng mắc trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam có ý kiến như sau:

Tại điểm a, Mục 1, Công văn số 4653/BHXH-TCKT ngày 01/12/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe có quy định: “...khi giải quyết, chi trả chế độ cho người lao động, yêu cầu người lao động ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe (mẫu số C70a-HD) (các mẫu biểu trong Công văn này được quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam).” Theo đó, đối với những đơn vị chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thông qua tài khoản thì không nhất thiết người lao động phải ký nhận tại mẫu số C70a-HD, nhưng khi lập mẫu số C70a-HD đơn vị ghi tại cột “Ký nhận” là trả qua tài khoản cá nhân, lưu hồ sơ làm căn cứ để sau này thanh, kiểm tra cùng với các chứng từ chuyển tiền, chi tiền cho người lao động tại đơn vị sử dụng lao động.

BHXH Việt Nam thông báo để BHXH thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Trưởng ban TCKT (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT (02b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Thanh Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 515/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu515/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/2015
Ngày hiệu lực14/02/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 515/BHXH-TCKT 2015 hồ sơ quyết toán chế độ ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 515/BHXH-TCKT 2015 hồ sơ quyết toán chế độ ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu515/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Thanh Du
        Ngày ban hành14/02/2015
        Ngày hiệu lực14/02/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 515/BHXH-TCKT 2015 hồ sơ quyết toán chế độ ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

           Lịch sử hiệu lực Công văn 515/BHXH-TCKT 2015 hồ sơ quyết toán chế độ ốm đau thai sản nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe

           • 14/02/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/02/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực