Công văn 515/KCB-NV

Công văn 515/KCB-NV năm 2016 về sử dụng đĩa CD tập huấn hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 515/KCB-NV tập huấn hướng dẫn phòng xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/KCB-NV
V/v Sử dụng đĩa CD tập huấn hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian vừa qua, trong quá trình trin khai thực hiện chương trình tiêm chủng mở rộng đã xảy ra một số trường hợp sốc phản vệ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của trẻ em. Nhằm chẩn đoán và xử trí kịp thời các trường hợp sốc phản vệ, Cc QuảnKhám, chữa bệnh phối hợp với Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức các lớp tập huấn tại Hà Nội, Đà Nng và Thành phố Hồ Chí Minh về chẩn đoán và xử trí phản ứng sau tiêm chủng cho các cán bộ tuyến tỉnh để từ đó tiếp tục hướng dẫn cho các cán bộ tuyến huyện và tuyến xã biết cách chẩn đoán và xử trí kịp thời hạn chế tử vong do sốc phản vệ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tỉnh trong quá trình tập huấn cho y tế tuyến huyện, xã, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hp với Dự án tiêm chủng mở rộng Quốc gia, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục sức khỏe Trung ương và một số chuyên gia xây dựng đĩa CD hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu các đơn vị triển khai chỉ đạo, thực hiện nội dung sau:

Sử dụng đĩa CD hướng dẫn phòng và xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng làm tài liệu hướng dẫn trong đào tạo và thực hành cho nhân viên y tế làm công tác tiêm chủng.

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
- Thứ tr
ưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- Cục YTDP (để ph/h chỉ đạo)
-
Viện VSDTTW (để ph/h thực hiện);
- TTGDSKT
W ph/h thực hiện);
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, NV.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 515/KCB-NV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu515/KCB-NV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2016
Ngày hiệu lực19/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 515/KCB-NV tập huấn hướng dẫn phòng xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 515/KCB-NV tập huấn hướng dẫn phòng xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu515/KCB-NV
        Cơ quan ban hànhchữa bệnh, Cục Quản lý khám
        Người ký***, Lương Ngọc Khuê
        Ngày ban hành19/05/2016
        Ngày hiệu lực19/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 515/KCB-NV tập huấn hướng dẫn phòng xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 515/KCB-NV tập huấn hướng dẫn phòng xử trí sốc phản vệ trong tiêm chủng 2016

              • 19/05/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực