Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ năm 2016 về hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Tổng cục Quản lý Đất đai ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
V/v hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09 tháng 4 năm 2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 cấp quốc gia (Nghị quyết số 134/2016/QH13). Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện đtrình Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai.

Đkịp thời trình Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh theo quy định tại Điều 45 Luật Đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện các công việc sau:

1. Ngay sau khi được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia, cần tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định theo quy định tại Điều 44 Luật Đất đai 2013 và Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai.

2. Đăng ký vào Chương trình kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Quý Sở tập trung tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VT, CQHĐĐ, Thg70b.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Thanh Khuyến

 

Thuộc tính Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Quản lý đất đai
        Người kýLê Thanh Khuyến
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 515/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2016

           • 20/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực