Công văn 515/TTG-QHQT

Công văn 515/TTG-QHQT phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn ở Việt Nam" do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 515/TTG-QHQT danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 515/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn ở Việt Nam" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1614/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam" do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB) với nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Mục 2 của văn bản trên. Riêng về phần vốn đối ứng, giao Bộ Công Thương làm việc cụ thể và thống nhất với Bộ Tài chính về nguồn vốn và kinh phí đối ứng cho Dự án theo quy định hiện hành.

2. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Công Thương hoàn thiện Văn kiện dự án và tiến hành các thủ tục tiếp theo đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Thuộc tính Công văn 515/TTG-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu515/TTG-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2011
Ngày hiệu lực05/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 515/TTG-QHQT

Lược đồ Công văn 515/TTG-QHQT danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 515/TTG-QHQT danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu515/TTG-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành05/04/2011
        Ngày hiệu lực05/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 515/TTG-QHQT danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng

              Lịch sử hiệu lực Công văn 515/TTG-QHQT danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật Tiết kiệm năng lượng

              • 05/04/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/04/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực