Công văn 5150/BTNMT-TCMT

Công văn 5150/BTNMT-TCMT năm 2017 về thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5150/BTNMT-TCMT 2017 thực hiện quy định luật bảo vệ môi trường dự án đầu tư


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5150/BTNMT-TCMT
V/v thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 quy định: “Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó”. Tại Điều 19 và Điều 25 của Luật này quy định trách nhiệm các chủ đầu tư phải thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi có quyết định chủ trương đầu tư, cấp phép thăm dò hoặc cấp phép xây dựng.

Thời gian qua, phần lớn các địa phương đã chỉ đạo triển khai có hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường nói chung và công tác đánh giá tác động môi trường nói riêng. Tuy nhiên, tại một số đa phương vẫn còn hiện tượng một số chủ dự án triển khai xây dựng công trình, khai thác sử dụng các hạng mục của dự án mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền, gây tác động xấu đến môi trường, cộng đồng dân cư và tạo dư luận xấu trong xã hội.

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường trên địa bàn quản lý;

2. Kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các quy định về đánh giá tác động môi trường;

3. Tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về những dự án đầu tư đã triển khai nhưng chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn, kèm theo phương án đề xuất xử lý, khắc phục tồn tại đối với từng dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, gửi báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Môi trường) trước ngày 17 tháng 10 năm 2017.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (đ
báo cáo);
- Thanh tra Bộ;
-
Lưu: VT, TCMT (04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5150/BTNMT-TCMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5150/BTNMT-TCMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/09/2017
Ngày hiệu lực29/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5150/BTNMT-TCMT

Lược đồ Công văn 5150/BTNMT-TCMT 2017 thực hiện quy định luật bảo vệ môi trường dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5150/BTNMT-TCMT 2017 thực hiện quy định luật bảo vệ môi trường dự án đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5150/BTNMT-TCMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýVõ Tuấn Nhân
        Ngày ban hành29/09/2017
        Ngày hiệu lực29/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5150/BTNMT-TCMT 2017 thực hiện quy định luật bảo vệ môi trường dự án đầu tư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5150/BTNMT-TCMT 2017 thực hiện quy định luật bảo vệ môi trường dự án đầu tư

             • 29/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực