Công văn 5151/TCT-HTQT

Công văn 5151/TCT-HTQT năm 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5151/TCT-HTQT 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5151/TCT-HTQT
V/v hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài.

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty phân phi quốc tế Apple.

Tổng cục Thuế nhận được công văn ngày 12/10/2017 của Công ty phân phi quốc tế Apple (sau đây gọi là ADI) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với khoản thu từ hoạt động bán các nội dung kthuật số mà ADI nhận được từ các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam. Về việc này, Tng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 5, Điều 1, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế năm 2012 (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 3, Điều 8 Luật quản lý thuế năm 2006) quy định trách nhiệm của Cơ quan quản lý thuế như sau:

“…

2. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế; công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện t của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế; ...”

Đối với các giao dịch giả định (thực tế chưa phát sinh), Tổng cục Thuế không có đầy đcăn cứ để xác định nghĩa vụ của ADI theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần có liên quan.

Tổng cục Thuế thông báo để ADI biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr  Đặng Ngọc Minh (để báo cáo);

- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Thị Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5151/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5151/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5151/TCT-HTQT

Lược đồ Công văn 5151/TCT-HTQT 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5151/TCT-HTQT 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5151/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýTrần Thị Thanh Bình
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5151/TCT-HTQT 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5151/TCT-HTQT 2017 hướng dẫn về chính sách thuế đối với người nộp thuế nước ngoài

             • 08/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực