Công văn 5152/UBND-KH

Công văn 5152/UBND-KH thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn : Công văn 5152/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương 2013 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5152/UBND-KH
V/v thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2013

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc;
- Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng.

 

Thực hiện văn bản số 11336/BTC-ĐT ngày 26/8/2013 của Bộ Tài chính về việc thông báo tình hình thanh toán vốn đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng năm 2013,

Để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân của các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản trong thời gian sớm nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

- Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, kịp thời hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định gửi Kho bạc Nhà nước để thanh toán, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, vốn trái phiếu Chính phủ đã bố trí cho các công trình, dự án trong kế hoạch năm 2013.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ đầu tư của các công trình, dự án nhằm kiểm soát chặt chẽ chất lượng thi công của các công trình và kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý giải quyết các khó khăn vướng mắc (nếu có) nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản theo tháng, theo quý nhằm phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác thanh toán, giải ngân vốn đầu tư, rà soát chặt chẽ khâu kiểm soát thanh toán vốn đảm bảo trình tự, thủ tục thanh toán, tạm ứng của các công trình, dự án theo đúng hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan và chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 4253/UBND-KH ngày 26/7/2013 trên tinh thần tạo điều kiện cho các chủ đầu tư giải ngân vốn theo đúng tiến độ.

- Theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục thanh toán, quyết toán đối với khoản tạm ứng của các công trình. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý đối với chủ đầu tư các công trình không hoàn thành việc thanh toán các khoản tạm ứng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP;
- Lưu VT, KH, TC, GT, XD1,2, NN CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5152/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5152/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ : Công văn 5152/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương 2013 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        : Công văn 5152/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương 2013 Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5152/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýPhạm S
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc : Công văn 5152/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương 2013 Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực : Công văn 5152/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn ngân sách Trung ương 2013 Lâm Đồng

              • 30/08/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/08/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực