Công văn 5156/TCHQ-TXNK

Công văn 5156/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc thông quan hàng hóa là xăng dầu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5156/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc thông quan xăng dầu nhập khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5156/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thông quan hàng hóa là xăng dầu nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1338/HQCT-NV của Cục Hải quan Cần Thơ ngày 19/8/2013 về vướng mắc thông quan hàng hóa là xăng dầu nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thì: “c) Hàng hóa không thuộc điểm a và điểm b khoản này thì phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa. Trường hợp được tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp thì được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa đến ngày nộp thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật này. Thời hạn bảo lãnh tối đa là ba mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan...”. Đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Cần Thơ được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5156/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5156/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5156/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc thông quan xăng dầu nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5156/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc thông quan xăng dầu nhập khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5156/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Hoàng Tuấn
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5156/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc thông quan xăng dầu nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5156/TCHQ-TXNK 2013 vướng mắc thông quan xăng dầu nhập khẩu

            • 30/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực