Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH

Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH 2017 hướng dẫn pháp luật lao động bảo hiểm xã hội


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5159/LĐTBXH-BHXH
V/v hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Công đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 204/CV-CĐĐVN ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc hướng dẫn pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Lao động thì hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

Theo quy định Khoản 1 và Khoản 2 Điều 187 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Đối với người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì người lao động được hưởng lương hưu khi nghỉ việc mà nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người lao động nam từ đủ 55 đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi, đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc tại nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên thì đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định. Người sử dụng lao động được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thuộc trường hợp này theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2012. Trường hợp người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu sử dụng lao động và người lao động có đủ sức khỏe và nhu cầu tiếp tục làm việc thì hai bên thực hiện theo Điều 166 và Điều 167 Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn về nội dung này.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công đoàn Điện lực Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lê Quân (để b/c)
- Lưu VP, BHXH(2)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Phạm Trường Giang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5159/LĐTBXH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH

Lược đồ Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH 2017 hướng dẫn pháp luật lao động bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH 2017 hướng dẫn pháp luật lao động bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5159/LĐTBXH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Trường Giang
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH 2017 hướng dẫn pháp luật lao động bảo hiểm xã hội

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5159/LĐTBXH-BHXH 2017 hướng dẫn pháp luật lao động bảo hiểm xã hội

             • 08/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 08/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực