Công văn 5161/BNN-TCTL

Công văn 5161/BNN-TCTL năm 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5161/BNN-TCTL 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5161/BNN-TCTL
V/v thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 16/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 129/2017/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Đây là Nghị định có nhiều nội dung mới trong công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Bên cạnh một số nội dung cần chờ Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung công việc quy định trong Nghị định 129/2017/NĐ-CP , cụ thể như sau:

1. Giao đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi:

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp chỉ được giao quản lý công trình thủy lợi, không giao quản lý vốn hình thành từ công trình thủy lợi thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP (điều 5, điều 6, điều 9, điều 10).

Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã được giao quản lý công trình thủy lợi và quản lý vốn (nghĩa là giá trị công trình đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp) thì doanh nghiệp tiếp tục quản lý tài sản và thực hiện lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ, mở sổ kế toán (điều 7, điều 9, điều 10).

2. Quyết định phương thức khai thác đối với các tổ chức, cá nhân được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (điều 15).

3. Lập kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi. Hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi từ Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi khác, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 28/02 (điều 32).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn
Xuân Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TCTL. (80)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5161/BNN-TCTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5161/BNN-TCTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/07/2018
Ngày hiệu lực09/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5161/BNN-TCTL 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5161/BNN-TCTL 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5161/BNN-TCTL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành09/07/2018
        Ngày hiệu lực09/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5161/BNN-TCTL 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5161/BNN-TCTL 2018 thực hiện nhiệm vụ quy định tại Nghị định 129/2017/NĐ-CP

             • 09/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực