Công văn 5163/BHXH-CSYT

Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5163/BHXH-CSYT
V/v báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đánh giá tình hình sử dụng và thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco cho bệnh nhân BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sử dụng và thanh toán chi phí phẫu thuật Phaco tại địa phương theo mẫu số 01/BC-Phaco 02/BC-Phaco gửi kèm.

Mẫu báo cáo nói trên được lập trên phần mềm Excel, sử dụng font chữ Times New Roman.

Báo cáo gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam bằng cả 2 đường văn bản và thư điện tử theo địa chỉ: [email protected] trước ngày 7/12/2011.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
- Lưu VT, CSYT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BHYT
Phạm Lương Sơn

 


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………

Mẫu số 01/BC-Phaco

 

CHI PHÍ BỆNH NHÂN BHYT MỔ PHACO TẠI CÁC CƠ SỞ KCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Quý 1, 2, 3 năm 2011

STT

Tên cơ sở KCB

Tuyến

Hạng BV

Nguồn gốc máy Phaco

Chi phí trung bình/1 BN mổ Phaco 1 mắt (không kể TTT nhân tạo) (Đv: nghìn đồng)

Số lượng bệnh nhân mổ Phaco tại cơ sở KCB

Ngân sách nhà nước

Xã hội hóa

Phẫu thuật

XN, thăm dò, chức năng và DVKT khác

Thuốc

Tiền giường

Cộng

Quý 1

Quý 2

Quý 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=7+8+9+10

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. GIÁM ĐỊNH BHYT
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, THÀNH PHỐ………

Mẫu số 02/BC-Phaco

 

GIÁ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO THANH TOÁN BHYT TẠI CÁC CƠ SỞ KCB TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Quý 1, 2, 3 năm 2011

STT

Chủng loại TTT nhân tạo

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Giá trúng thầu (nghìn đồng)

Giá thanh toán BHYT (nghìn đồng)

Thấp nhất

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Cột chủng loại TTT nhân tạo chỉ cần ghi tên loại thủy tinh thể, ví dụ: MZ60BD hoặc Tecnis Acrylic chứ không ghi “thủy tinh thể MZ60BD” hoặc “thủy tinh thể Tecnis Acrylic”.

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TP. GIÁM ĐỊNH BHYT
(Ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5163/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5163/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2011
Ngày hiệu lực02/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5163/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành02/12/2011
        Ngày hiệu lực02/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5163/BHXH-CSYT báo cáo tình hình thanh toán phẫu thuật Phaco

              • 02/12/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/12/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực