Công văn 5171/BHXH-CNTT

Công văn 5171/BHXH-CNTT năm 2017 về triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5171/BHXH-CNTT 2017 hệ thống Giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn


BẢO HIM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5171/BHXH-CNTT
V/v triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam đã điều chỉnh hệ thống Giao dịch điện tử bổ sung các thủ tục giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản và dưỡng sức). BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai hệ thống Giao dịch điện tử như sau:

- Hệ thống hỗ trợ kê khai Bảo hiểm xã hội (KBHXH) đối với những đơn vị đăng ký giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH;

- Hệ thống quản lý đăng ký, tiếp nhận dữ liệu đối với các đơn vị sử dụng KBHXH tại địa chỉ: https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn.

- Hệ thống tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ (TNHS) tại địa chỉ: https://tnhs.baohiemxahoi.gov.vn.

2. Thông báo đến các tổ chức, đơn vị trong phạm vi quản lý về việc bổ sung các thủ tục giao dịch điện tử giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạn.

3. Thời điểm triển khai: Từ ngày 20/11/2017.

BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các nhà I-VAN (để p/h);
- Các đơn vị: CSXH, PC, T
TTT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm
Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5171/BHXH-CNTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5171/BHXH-CNTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2017
Ngày hiệu lực17/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5171/BHXH-CNTT

Lược đồ Công văn 5171/BHXH-CNTT 2017 hệ thống Giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5171/BHXH-CNTT 2017 hệ thống Giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5171/BHXH-CNTT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành17/11/2017
        Ngày hiệu lực17/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5171/BHXH-CNTT 2017 hệ thống Giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5171/BHXH-CNTT 2017 hệ thống Giao dịch điện tử giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

           • 17/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực