Công văn 5173/CT-TTHT

Công văn 5173/CT-TTHT năm 2014 về đồng tiền ghi trên hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5173/CT-TTHT 2014 đồng tiền ghi trên hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 5173/CT-TTHT
V/v đồng tiền ghi trên hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

Công Ty TNHH Sojitz Việt Nam
Địa chỉ: Số 183 Lý Chính Thắng, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
MST 0307636500

Trả lời văn bản số 6111/XNK-SO ngày 11/06/2014 của Công ty về đồng tiền ghi trên hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ :

“Trường hợp hóa đơn đã lập được giao cho người mua nếu phát hiện lập sai, hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua bị trả lại hoặc bị đòi lại, hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn lập sai, hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại, bị đòi lại và lưu giữ hóa đơn tại người bán.

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ và các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có)”

- Căn cứ Tiết e Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ">39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Đồng tiền ghi trên hoá đơn

Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.

Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

...”

- Căn cứ Khoản 12 Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2014):

“Người cư trú là doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định sau:

a) Được ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi mua hàng hóa từ thị trường nội địa để sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng xuất khẩu hoặc để xuất khẩu, trừ hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu. Doanh nghiệp trong nước được báo giá, định giá bằng ngoại tệ và nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản khi bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất;

b) Được báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng bằng ngoại tệ và thanh toán, nhận thanh toán bằng ngoại tệ chuyển khoản với doanh nghiệp chế xuất khác.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Bao Bì Gía Phú (Công ty Gia Phú) là doanh nghiệp chế xuất trong Khu chế xuất Tân Thuận TP.HCM có ký hợp đồng bán hàng cho Công ty là doanh nghiệp nội địa tại TP.HCM thì kể từ ngày 10/02/2014 Công ty Gia Phú không được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định tại Thông tư số 32/2013/TT-NHNN khi lập hóa đơn đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp từ ngày 10/02/2014 Công ty Gia Phú đã lập hóa đơn bán hàng ghi bằng ngoại tệ USD thì Công ty và Công ty Gia Phú (bên bán) phải lập biên bản thu hồi số hóa đơn đã lập sai quy định, đồng thời lập hóa đơn mới thay thế theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên ;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
1857-150392/14 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5173/CT-TTHT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5173/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 02/07/2014
Ngày hiệu lực 02/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5173/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 5173/CT-TTHT 2014 đồng tiền ghi trên hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 5173/CT-TTHT 2014 đồng tiền ghi trên hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 5173/CT-TTHT
Cơ quan ban hành Cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người ký Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành 02/07/2014
Ngày hiệu lực 02/07/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 5173/CT-TTHT 2014 đồng tiền ghi trên hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hiệu lực Công văn 5173/CT-TTHT 2014 đồng tiền ghi trên hóa đơn Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

  • 02/07/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 02/07/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực