Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH

Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH năm 2013 về nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH 2013 khai báo cửa khẩu xuất hàng hải quan điện tử


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5173/TCHQ-CCHĐH
V/v nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2939/HQHCM-GSQL ngày 26/8/2013 về việc nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn số 5116/TCHQ-CCHĐH ngày 28/8/2013 về việc nội dung khai báo "cửa khẩu xuất hàng" tại ô số 9 tờ khai hải quan điện tử xuất khẩu HQ/2012-XK.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (02b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Kim Long Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5173/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH 2013 khai báo cửa khẩu xuất hàng hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH 2013 khai báo cửa khẩu xuất hàng hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5173/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýKim Long Biên
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH 2013 khai báo cửa khẩu xuất hàng hải quan điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5173/TCHQ-CCHĐH 2013 khai báo cửa khẩu xuất hàng hải quan điện tử

             • 30/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực