Công văn 5179/BNN-KL

Công văn 5179/BNN-KL năm 2007 về quản lý trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5179/BNN-KL quản lý trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang 2015


BNÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 5179/BNN-KL
V/v quản lý trại nuôi sinh sn; sinh trưởng đng vật hoang dã

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã trên toàn quốc theo các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo tồn, phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nhiều văn bn hướng dẫn quản lý các trại nuôi động vật hoang dã. Tuy nhiên, hiện nay, một sđịa phương chưa tổ chức thực hiện hoặc thực hiện không đy đủ theo u cầu tại văn bản số 3270/BNN-KL ngày 6/12/2006; Chỉ thị số 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã, trong đó tập trung vào một số vấn đề sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Chthị s 1284/CT-BNN-KL ngày 11/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý các trại nuôi sinh sản, sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã. Những đơn vị chưa báo cáo (có danh sách kèm theo) theo mẫu tại công văn số 3270/BNN-KL ngày 6/12/2006 khẩn trương gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) trước ngày 30/10/2007.

2. Tổ chức cấp giy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã đủ Điều kiện hiện có trên địa bàn theo quy định hiện hành của pháp luật xong trước ngày 31/12/2007. Tổ chức việc theo dõi, hướng dẫn, giám sát các trại đã đăng ký; xem xét cấp giấy chng nhận đăng ký trại mới; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời tạo Điều kiện cho những trại nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã đã đăng ký trại nuôi trong việc nuôi dưỡng, tiêu thụ sản phẩm theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức kiểm tra toàn bộ các cơ sở nuôi gấu trên địa bàn xong trước ngày 15/12/2007, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Quy chế quản lý gấu nuôi, ban hành kèm theo Quyết định số 47/2006/QĐ-BNN ngày 6/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế về quản lý gấu nuôi. Mọi trường hợp di chuyển gấu đã gắn chíp điện tử và lập hồ sơ quản lý đi khỏi nơi đã đăng ký phải được kiểm tra, xác nhận của cơ quan Kiểm lâm hoặc SNông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi vận chuyn đến về bảo đảm đủ Điều kiện trại nuôi và an toàn đối với môi trường trước khi cho phép vận chuyển đi. Báo cáo kết quả kiểm tra về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Kiểm lâm) trước ngày 30/12/2007.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (b/c);
- UBND các t
nh, Tp. trực thuộc TW;
- Lưu VT, VPCITES.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5179/BNN-KL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5179/BNN-KL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2007
Ngày hiệu lực04/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5179/BNN-KL quản lý trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5179/BNN-KL quản lý trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5179/BNN-KL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành04/10/2007
        Ngày hiệu lực04/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5179/BNN-KL quản lý trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5179/BNN-KL quản lý trại nuôi sinh sản sinh trưởng động vật hoang 2015

           • 04/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực