Công văn 518/UBND-KTTH

Công văn 518/UBND-KTTH năm 2013 về tăng cường quản lý và nâng cao trách nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế công trình do tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 518/UBND-KTTH 2013 tăng cường quản lý tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quảng Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 518/UBND-KTTH
V/v: Tăng cường quản lý và nâng cao trách nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế công trình

Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chủ đầu tư các dự án.

Trong thời gian qua, công tác quản lý đơn vị tư vấn xây dựng công trình đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, đặc biệt trong khâu khảo sát, thiết kế lập dự án đầu tư xây dựng công trình; công tác giám sát tác giả thực hiện chưa đầy đủ theo quy định làm kéo dài tiến độ thực hiện dự án; việc thiết kế lập dự án đưa ra các giải pháp thiết kế chưa hợp lý, không phù hợp với quy mô, tính chất công trình gây lãng phí đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư:

- Trong công tác lựa chọn đơn vị khảo sát - thiết kế lập dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thẩm tra, thẩm định, các chủ đầu tư phải lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm.

- Việc thương thảo, ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát, thiết kế các bước lập dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, các chủ đầu tư phải có các điều khoản ràng buộc trách nhiệm của đơn vị tư vấn đối với sản phẩm của mình cho đến khi công trình hoàn thành, có thưởng, phạt hợp đồng theo quy định. Các sai sót, phát sinh do lỗi của tư vấn phải quy trách nhiệm để xử phạt theo quy định (kể cả thiệt hại do phải dừng thi công, kéo dài thời gian thực hiện dự án)

- Về thanh toán chi phí cho công tác tư vấn: căn cứ vào tỷ lệ vốn được bố trí (trừ trường hợp bố trí vốn chuẩn bị đầu tư) trên tổng mức đầu tư dự án được duyệt, tiến độ triển khai thực hiện dự án… để thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí tư vấn đảm bảo đúng các quy định hiện hành, phù hợp với khả năng nguồn vốn, tiến độ kế hoạch vốn bố trí và tính chất công trình, theo hướng: thanh toán tối đa 50% giá trị hợp đồng đối với công tác khảo sát, thiết kế đã hoàn thành; các đợt tạm ứng, thanh toán sau theo tỷ lệ vốn được bố trí trên tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt:

Kinh phí thanh toán cho tư vấn đợt tiếp theo = Chi phí tư vấn còn lại x (số vốn được bố trí/tổng mức đầu tư)

Yêu cầu sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐVP, XDCB, KTN, VX;
- Lưu VP, KTTH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 518/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu518/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2013
Ngày hiệu lực15/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 518/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 518/UBND-KTTH 2013 tăng cường quản lý tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 518/UBND-KTTH 2013 tăng cường quản lý tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quảng Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu518/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Hữu Hoài
        Ngày ban hành15/05/2013
        Ngày hiệu lực15/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 518/UBND-KTTH 2013 tăng cường quản lý tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 518/UBND-KTTH 2013 tăng cường quản lý tư vấn khảo sát thiết kế công trình Quảng Bình

             • 15/05/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/05/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực