Công văn 5181/VPCP-KTN

Công văn 5181/VPCP-KTN năm 2016 điều chỉnh quy hoạch và thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5181/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5181/VPCP-KTN
V/v Điều chỉnh quy hoạch và thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 4848/TTr-BNN-KHCN ngày 10 tháng 6 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1312/BKHCN-CNC ngày 11 tháng 4 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3458/BKHĐT-KTNN ngày 09 tháng 5 năm 2016), Bộ Tài chính (Công văn số 4830/BTC-ĐT ngày 08 tháng 4 năm 2016), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1463/BTNMT-KH ngày 26 tháng 4 năm 2016), Tư pháp (Công văn số 1075/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 4 năm 2016) về việc ban hành Quyết định Điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Mục II của Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, các địa phương để quyết định việc Điều chỉnh phân kỳ quy hoạch, thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã được phê duyệt cho phù hợp với thực tiễn, tạo thuận lợi cho các địa phương có đủ Điều kiện và nguồn lực thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương thực hiện xây dựng, thẩm định, trình đề án thành lập theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 32 của Luật công nghệ cao, Điểm a Khoản 1 và Điểm b Khoản 7 Mục V Điều 1 của Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NC-CP.

- Ngoài danh Mục các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2015, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình phát triển kinh tế-xã hội và các Điều kiện về nguồn lực, quyết định việc thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do địa phương đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn xã hội hóa; hình thức và tổng mức đầu tư do các địa phương quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể các địa phương thành lập các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III, TH;
- Lưu: VT, KTN (3), Tr.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5181/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5181/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5181/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5181/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5181/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5181/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5181/VPCP-KTN điều chỉnh quy hoạch thành lập khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 2016

           • 27/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực