Công văn 5183/TCHQ-GSQL

Công văn 5183/TCHQ-GSQL năm 2013 về xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5183/TCHQ-GSQL 2013 xác nhận tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5183/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 782/HQQB-NV ngày 22/07/2013 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Tại Phụ lục hướng dẫn ghi các tiêu thức trên tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh ban hành theo Thông tư số 186/2012/TT-BTC ngày 02/11/2012 của Bộ Tài chính có quy định "ô số 23 tờ khai) ghi các tiêu chí như hướng dẫn tại ô số 13 của Tờ khai. Để thực hiện thống nhất, việc ghi xác nhận trên ô số 23 tờ khai do công chức hải quan kiểm tra giám sát tại cửa khẩu xuất ghi.

- Về hồi báo hàng hóa quá cảnh: Trường hợp hải quan vùng biên giới tín hiệu kém, khó thực hiện fax thì thực hiện theo các hình thức khác như: scan biên bản và gửi email, đường bưu điện; thời gian hồi báo yêu cầu thực hiện trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận biên bản bàn giao.

- Về theo dõi hồi báo: trong vòng 24 giờ kể từ ngày tháng năm dự kiến đến ghi trong biên bản bàn giao hàng hóa quá cảnh, nếu không nhận được hồi báo hàng hóa quá cảnh, Chi cục Hải quan làm thủ tục phải liên hệ với Chi cục Hải quan làm thủ tục xuất.

- Về mẫu Biên bản bàn giao đối với hàng hóa quá cảnh: sửa trong Biên bản bàn giao cụm từ "Hồ sơ chuyển cảng gồm" thành "Hồ sơ quá cảnh gồm".

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình thực hiện nội dung trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5183/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5183/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5183/TCHQ-GSQL 2013 xác nhận tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5183/TCHQ-GSQL 2013 xác nhận tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5183/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5183/TCHQ-GSQL 2013 xác nhận tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5183/TCHQ-GSQL 2013 xác nhận tờ khai hàng hóa quá cảnh HQ/2012-QC

             • 30/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực