Công văn 5183/TCT-CS

Công văn số 5183/TCT-CS về việc giải quyết về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5183/TCT-CS giải quyết về phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5183/TCT-CS
V/v: giải quyết về phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn

Tổng cục Thuế nhận được ý kiến thắc mắc của Công ty TNHH Thanh Bình về việc thực hiện nộp khoản phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại tỉnh Bắc Cạn (công văn số 35/CTTNHH-ĐN ngày 20/8/2007 và số 45/CTy/ĐN ngày 19/10/1007, công văn số 46/CTy/ĐN ngày 19/10/2007 và công văn số 48/CTy/ĐN ngày 29/11/2007). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH Thanh Bình trong năm 2006, căn cứ Nghị quyết số 33/2005/NQ/HĐND ngày 16/12/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn, UBND tỉnh Bắc cạn đã ban hành Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 14/4/2006 về việc ban hành qui định thu phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản năm 2006 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn và Công ty đã nộp ngân sách nhà nước 2 tỷ đồng khoản thu khác ngân sách của tỉnh (khoản thu không cân đối). Đến ngày 04/4/2007, UBND tỉnh Bắc Cạn ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc dừng phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/4/2007. Khoản phụ thu đối với hoạt động khai thác khoáng sản là khoản thu thuộc ngân sách của địa phương và do địa phương quy định. Để giải quyết vướng mắc của Công ty TNHH Thanh Bình, Tổng cục Thuế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn xem xét giải quyết với doanh nghiệp theo thẩm quyền./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐND tỉnh Bắc Cạn;
- Công ty TNHH Thanh Bình (thay CV trả lời);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Cạn;
- Vụ Pháp chế, CST, NS;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5183/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5183/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5183/TCT-CS giải quyết về phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5183/TCT-CS giải quyết về phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5183/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5183/TCT-CS giải quyết về phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5183/TCT-CS giải quyết về phụ thu hoạt động khai thác khoáng sản

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực