Công văn 519/TCDL-LH

Công văn 519/TCDL-LH năm 2010 về triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch do Tổng cục Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 519/TCDL-LH 2010 triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch


BVĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
TNG CỤC DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 519/TCDL-LH
V/v triển khai cấp, đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2010

 

Kính gửi: Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Thông tư s 89/2008/TT-BVHTTDL và Thông tư s48/2010/TT-BTC, Tổng cục Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ quản lý nhà nước về hướng dẫn viên sử dụng chương trình quản lý hướng dẫn viên trên mạng internet. Sau khóa tập huấn này, các Sở đã có đủ điều kiện triển khai việc cấp thẻ từ cho hướng dẫn viên.

Đ chính thức triển khai việc cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc:

1. Việc cấp hoặc đổi thẻ phải thực hiện theo quy định của Luật Du lịch. Đối với những thẻ chính thức (không thời hạn hoặc thời hạn 5 năm từ năm 2000 đến 2006) và thẻ tạm thời, kiểm tra lại các điều kiện, nếu đủ điều kiện thì cấp, đi thẻ từ, nếu không đủ điều kiện, yêu cầu hướng dẫn viên hoàn thiện thủ tục (tham dự các kỳ kiểm tra, hoặc các khóa đào tạo nghiệp vụ hướng dẫn của các cơ sở đào tạo đã được Tổng cục Du lịch ủy quyền).

2. Chấp nhận những chứng chỉ nghiệp vụ và ngoại ngữ du lịch do các cơ sở đào tạo được Tổng cục Du lịch ủy quyền cấp từ tháng 1/2006 đến tháng 4/2009.

3. Việc đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch phải được hoàn tất trong tháng 8/2010. Từ 1/9/2010, các thẻ hướng dẫn viên du lịch cũ (bằng giấy) không còn giá trị sử dụng.

Tổng cục Du lịch đề nghị các Sở triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (để b/c);
- Lưu: VT, LH, MQ (65)

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Mạnh Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 519/TCDL-LH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu519/TCDL-LH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2010
Ngày hiệu lực01/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 519/TCDL-LH

Lược đồ Công văn 519/TCDL-LH 2010 triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 519/TCDL-LH 2010 triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu519/TCDL-LH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Du lịch
        Người kýNguyễn Mạnh Cường
        Ngày ban hành01/07/2010
        Ngày hiệu lực01/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 519/TCDL-LH 2010 triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

           Lịch sử hiệu lực Công văn 519/TCDL-LH 2010 triển khai cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

           • 01/07/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực