Công văn 5190/TCHQ-GSQL

Công văn số 5190/TCHQ-GSQL về việc đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần đã được thay thế bởi Công văn 4118/TCHQ-GSQL thông báo các văn bản không còn giá trị thực hiện và được áp dụng kể từ ngày 13/07/2009.

Nội dung toàn văn Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5190/TCHQ-GSQL
V/v: đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai NSXXK có thanh khoản nhiều lần 

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Trả lời công văn số 1182/HQCT-NV ngày 21/8/2007 của Cục HQ Cần Thơ về việc ghi tại trích yếu. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Bước 4 khoản 3 Mục IV Phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006, công chức hải quan phải đóng dấu “Đã hoàn thuế”, “Không thu thuế” lên tờ khai nhập khẩu nguyên vật liệu. Trong trường hợp tờ khai nhập khẩu thanh khoản nhiều lần chỉ phải đóng dấu “Đã hoàn thuế”, “Không thu thuế” một lần vào cuối cùng khi hoàn thành thủ tục hoàn thuế, không thu thuế đối với số nguyên liệu thuộc tờ khai nhập khẩu đó.

Tuy nhiên, để tránh hoàn thuế nhiều lần trên một tờ khai, cần lập bảng kê theo dõi trừ lùi mỗi lần hoàn thuế (không thu thuế), và ghi rõ trên tờ khai nhập khẩu về việc đã lập bảng kê theo dõi trừ lùi, lần làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) cuối cùng sẽ đóng dấu “Đã hoàn thuế”, “Không thu thuế” trên tờ khai nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Cần Thơ và các đơn vị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố
- Vụ KTTT-XNK, Cục KTSTQ, Thanh tra Tổng cục;
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC)
- Website HQ
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5190/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5190/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2007
Ngày hiệu lực11/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5190/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành11/09/2007
        Ngày hiệu lực11/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần

             Lịch sử hiệu lực Công văn 5190/TCHQ-GSQL đóng dấu “Đã hoàn thuế” “Không thu thuế” tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu có thanh khoản nhiều lần