Công văn 5191/TCHQ-TXNK

Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa xuất khẩu bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa tái chế tái xuất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5191/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa XK bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh.
(Quốc lộ 1, Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa)

 

Trả lời công văn số 040/CRSF-KD ngày 01/8/2013 của Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh về vướng mắc thuế đối với hàng xuất khẩu bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu.

Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam nếu đáp ứng quy định tại khoản 7 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Điều kiện về hồ sơ, thủ tục hải quan để xác định hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 51 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

2. Về thuế GTGT.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính thì hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu Cam Ranh nộp đủ thuế GTGT theo quy định.

Để tránh thu thuế GTGT 2 lần đối với một sản phẩm, nếu Công ty chưa kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào với cơ quan thuế của số hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại thì Công ty phải có văn bản khai báo với Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (nơi Công ty làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại để tái chế sau đó tái xuất) và văn bản xác nhận của cơ quan thuế về việc chưa thực hiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số hàng hóa nêu trên. Trên cơ sở đó, cơ quan hải quan sẽ thực hiện không thu thuế GTGT đối với số hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc xuất khẩu trước đây của Công ty bị nước ngoài trả lại.

Trường hợp Công ty không có xác nhận của Cục Thuế về việc Công ty chưa kê khai khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với số hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại thì cơ quan hải quan sẽ thực hiện thu thuế GTGT đối với số hàng hóa đó theo đúng quy định, khi nào hàng hóa tái chế được tái xuất thì Công ty sẽ kê khai để khấu trừ hoặc hoàn lại số tiền thuế GTGT Công ty đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Chế biến và xuất khẩu thủy sản Cam Ranh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5191/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5191/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa tái chế tái xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa tái chế tái xuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5191/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa tái chế tái xuất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5191/TCHQ-TXNK năm 2013 hàng hóa tái chế tái xuất

           • 03/09/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/09/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực