Công văn 5192/TCT-HT

Công văn số 5192/TCT-HT về việc chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5192/TCT-HT chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5192/TCT- HT
V/v: miễn giảm thuế SDĐNN, thuế nhà đất

 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Ông Phạm Minh Tuất
( Địa chỉ Xóm 10, Xã Diễn Yên, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An)

Trả lời đơn thư đề nghị của Ông đề ngày 13/11/2007 hỏi về chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN), thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về chính sách miễn, giảm thuế SDĐNN đối với thương binh, bệnh binh:

Tại Điều 16 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định:

“3/ Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho hộ nộp thuế có thương binh hạng 1/4 và 2/4, bệnh binh hạng 1/3 và 2/3.

4/ Giảm tối đa không quá 50% số thuế ghi thu cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh ngoài đối tượng quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều này mà đời sống có nhiều khó khăn”

Tại Điều 16 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 trên quy định:

“Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1994....”

Căn cứ quy định trên, hiện nay chính sách vẫn đang thực hiện miễn, giảm thuế SDĐNN đối với diện tích đất trong hạn mức cho các hộ nông dân (trong đó có hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh) từ năm 2003 đến năm 2010 theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về chính sách miễn, giảm thuế nhà đất đối với thương binh, bệnh binh:

Tại Khoản 3 Điều 8 Chương IV Nghị định số 94/CP ngày 25/8/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế nhà, đất và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số Điều của pháp lệnh về thuế nhà, đất quy định :

«Tạm miễn thuế nhà đất đối với các trường hợp sau :

Đất ở của gia đình thương binh loại 1/4, 2/4 và gia đình liệt sỹ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước..... ».

Tổng cục Thuế trả lời về mặt chính sách để Ông được biết. Vấn đề cụ thể về giải quyết miễn giảm thuế SDĐNN, thuế nhà đất đối với gia đình Ông và các hộ gia đình thương, bệnh binh trên địa bàn đề nghị Ông liên hệ với cơ quan thuế địa phương ( Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Chi cục Thuế huyện Diễn Châu) để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Nghệ An;
- Chi cục Thuế huyện Diễn Châu;
- Vụ Pháp Chế;
- Ban PC, TTTĐ, CS;
- Lưu VT, HT(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5192/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5192/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5192/TCT-HT chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5192/TCT-HT chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5192/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5192/TCT-HT chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5192/TCT-HT chính sách giảm, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thuế nhà đất cho hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, bệnh binh

           • 13/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực