Công văn 5194/TCT-HT

Công văn số 5194/TCT-HT về việc chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5194/TCT-HT chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5194/TCT-HT
V/v Dự phòng nợ phải thu khó đòi

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 572/TCKT-CQN ngày 02/10/2007 của Cảng Quảng Ninh về việc chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục I Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập các khoản dự phòng quy định:

"2c. Dự phòng nợ phải thu khó đòi: là dự phòng phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

3. Bốn khoản dự phòng nêu tại khoản 2 trên đây được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong năm kế hoạch, nhằm bảo toàn vốn kinh doanh; đảm bảo cho doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư hàng hóa tồn kho, các khoản đầu tư tài chính không cao hơn giá cả trên thị trường và giá trị của các khoản nợ phải thu không cao hơn giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Cảng Quảng Ninh phát sinh khoản nợ phải thu khó đòi đối với Công ty HaBiCo, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC nêu trên. Tuy nhiên, khi quyết toán năm 2006, khoản nợ khó đòi nêu trên chưa thu hồi được và cũng chưa đủ căn cứ xử lý thì Cục Thuế xem xét chấp thuận cho Cảng Quảng Ninh không phải đưa vào thu nhập tính thuế TNDN và được tiếp tục trích lập dự phòng cho năm 2007.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết và hướng dẫn Cảng Quảng Ninh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cảng Quảng Ninh;
- Vụ Pháp chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5194/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5194/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5194/TCT-HT chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5194/TCT-HT chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5194/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5194/TCT-HT chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5194/TCT-HT chi phí trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực