Công văn 5196/TCT-DNL

Công văn 5196/TCT-DNL năm 2017 về hướng dẫn kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5196/TCT-DNL 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5196/TCT-DNL
V/v hướng dẫn kê khai, nộp thuế BVMT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 56021/CT-TTHT ngày 17/8/2017 của Cục Thuế TP Hà Nội về việc kê khai, nộp thuế Bảo vệ môi trường (BVMT) đối với Hợp đồng mua bán nhiên liệu giữa Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) và Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng du quy định điều kiện đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và thẩm quyền, hồ sơ, trình tự cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Tại Khoản 4, Điều 15 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định:

“4. Khai, nộp thuế bảo vệ môi trường trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau:

b) Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (sau đây gọi chung là xăng dầu)

b.1) Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối thực hiện đăng ký, kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

- Các công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là các đơn vị đầu mối) thực hiện kê khai, nộp thuế tại địa phương nơi các đơn vị đầu mối đóng trụ sở chính đối với lượng xăng dầu do các đơn vị này trực tiếp xuất, bán bao gồm xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hóa khác, xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống của đơn vị đầu mối (k cả các doanh nghiệp mà đơn vị đầu mối có cổ phần từ 50% trở xuống); trừ lượng xăng dầu xuất bán và nhập khẩu ủy thác cho công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối khác.”.

Khoản 4, Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khu.”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam và Công ty c phần nhiên liệu bay Petrolimex là thương nhân đầu mi kinh doanh xăng dầu, được Bộ Công thương cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, khi xuất bán nhiên liệu phn lực tuốc bin hàng không Jet A-1 cho Công ty c phần nhiên liệu bay Petrolimex, Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam chưa phải kê khai, nộp thuế BVMT đối với lượng nhiên liệu này. Công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex khi xuất bán lượng nhiên liệu Jet A-1 này ra thị trường phải thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT theo quy định.

Các bên thỏa thuận giá mua bán nhiên liệu phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thuế BVMT chỉ phải nộp một lần theo quy định và được cơ cấu trong giá bán cho đơn vị sử dụng nhiên liệu.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS
T, PC (BTC);
- Vụ
PC, CS, KK;
-
Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5196/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5196/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5196/TCT-DNL

Lược đồ Công văn 5196/TCT-DNL 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5196/TCT-DNL 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5196/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýĐặng Ngọc Minh
        Ngày ban hành10/11/2017
        Ngày hiệu lực10/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5196/TCT-DNL 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5196/TCT-DNL 2017 hướng dẫn kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường

            • 10/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực