Công văn 5196/TCT-HT

Công văn số 5196/TCT-HT về việc chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5196/TCT-HT chính sách thuế trường hợp thuê lại đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5196 /TCT-HT
V/v chính sách thuế đối với trường hợp thuê lại đất.

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam.

 

Trả lời công văn số 014/CV/KLVN/07 ngày 11/09/2007 và số 015-KLVN-07 ngày 28/09/2007 của Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam về việc ghi nhận tài sản cố định vô hình, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Mục III, Phần B, Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Điểm 2đ, Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) thì: “Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Thiết bị đông lạnh Kuen Ling Việt Nam thuê lại đất của Công ty Cổ phần đầu tư Tân Đức, thì Khoản tiền thuê đất nếu có đủ chứng từ hợp pháp sẽ được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế Long An;
- Vụ Pháp Chế;
- Ban CS, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5196/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5196/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5196/TCT-HT chính sách thuế trường hợp thuê lại đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5196/TCT-HT chính sách thuế trường hợp thuê lại đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5196/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 5196/TCT-HT chính sách thuế trường hợp thuê lại đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 5196/TCT-HT chính sách thuế trường hợp thuê lại đất

           • 13/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực