Công văn 5197/TCT-HT

Công văn số 5197/TCT-HT về việc đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland (Úc) do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5197/TCT-HT đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại họcQueensland


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5197/TCT-HT
V/v: Đăng ký thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:  Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

 

Trả lời công văn số 5279/CT-KK&KTT ngày 14/8/2007 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc: "Đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh (HĐHTKD) giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland (Úc)", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 6, Điều 9 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư thì "Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh"; "Trong quá trình đầu tư, kinh doanh, các bên hợp doanh có quyền thoả thuận thành lập ban Điều phối để thực hiện HĐHTKD";

Căn cứ quy định tại Điều 4 Giấy chứng nhận đầu tư số 32122000007 do UBND Thành phố Đà Nẵng chuẩn y HĐHTKD do Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland (Úc) ký ngày 28/02/2003;

Căn cứ Điều 7, Điều 8 HĐHTKD, thì các bên hợp doanh "sẽ cùng thành lập một Ban ("Ban Điều hành") để thực hiện các nhiệm vụ, trong đó có báo cáo tài chính của ELI và có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên thì các bên hợp doanh trong HĐHTKD phải thành lập Ban Điều hành và Ban Điều hành có tránh nhiệm làm thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Điểm 2.1, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế (đối với trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh doanh).

Ban Điều hành được cấp mã số thuế 10 số để thực hiện kê khai, nộp toàn bộ các loại thuế theo quy định của pháp luật thuế, kể cả thuế TNDN cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của cả bên Việt Nam và bên nước ngoài tham gia HĐHTKD.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, CS, TĐTT, KK, Cục CNTT;
- Lưu: VT, HT (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5197/TCT-HT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5197/TCT-HT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2007
Ngày hiệu lực13/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 5197/TCT-HT đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại họcQueensland


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5197/TCT-HT đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại họcQueensland
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5197/TCT-HT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành13/12/2007
        Ngày hiệu lực13/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 5197/TCT-HT đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại họcQueensland

            Lịch sử hiệu lực Công văn 5197/TCT-HT đăng ký thuế và công tác quản lý thuế đối với Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Đại học Đà Nẵng và Đại họcQueensland

            • 13/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực