Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH

Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH năm 2017 về trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH 2017 trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5199/LĐTBXH-BTXH
V/v trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2017, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, mưa, bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ liên tiếp và kéo dài, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phi hp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ cấp gạo cứu đói, trợ giúp kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Để góp phần ổn định đời sng nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt năm 2018, bảo đm không người dân nào bị đói, không có Tết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp số người hưởng chính sách trợ cấp xã hội, shộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và giáp hạt đầu năm 2018.

2. Chủ động huy động nguồn lực, trong đó có ngân sách địa phương để hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói. Trường hợp huy động nguồn lực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có văn bản gửi liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đtrình Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ trước ngày 12/01/2018. Văn bản đề nghị hỗ trợ gạo phải đầy đủ thông tin về số hộ, skhẩu cần hỗ trợ, thời gian h tr(01 tháng đối với hỗ trợ cứu đói Tết và tối đa 03 tháng đối với hỗ trợ cứu đói giáp hạt).

3. Chủ động xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, vận động các tổ chức, cá nhân và bố trí ngân sách địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm ai cũng có Tết, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm.

4. Thực hiện kịp thời việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo đúng quy định hiện hành.

5. Báo cáo nhanh kế hoạch trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 26/01/2018; báo cáo hàng ngày dịp nghỉ Tết từ 13/02/2018 đến hết ngày 22/02/2018 và báo cáo tng kết trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán trước ngày 15/3/2018 (có biểu tổng hợp theo mẫu s 1, số 2 kèm theo)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (để phối hợp);
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Trung tâm Thông tin của Bộ;
- Lưu: VT, BTX
H

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Hồng Lan

 

Biểu số 01

BIỂU TNG HỢP TRỢ GIÚP THIẾU ĐÓI DỊP TT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

(Kèm theo Báo cáo s    ngày    /          /20 )

Thời gian trợ giúp

Số h(hộ)

Số khẩu (người)

Mức trgiúp (kg/người/tháng)

Tổng số gạo hỗ trợ (tấn)

Trong đó

Nguồn Trung ương (tấn)

Nguồn đa phương (tấn)

Trợ giúp 1 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 2 tháng

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp 3 tháng

 

 

 

 

 

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

Biểu số 02

BIU TNG HỢP KINH PHÍ TRỢ GIÚP XÃ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018

(Kèm theo Báo cáo s    ngày    /          /20  )

Stt

Đối tượng

Đơn vị tính

Số lượng

Mức trợ giúp (đồng/đối tượng)

Tng kinh phí thực hiện (t đồng)

Trong đó

Ngân sách Trung ương (tỷ đồng)

Ngân sách cấp tỉnh (tỷ đồng)

Ngân sách cấp huyện (tđồng)

Vận động, xã hội hóa (tỷ đồng)

1

Hộ nghèo

Hộ

 

 

 

 

 

 

 

2

Đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

3

Đối tượng trong các trung tâm bảo trợ xã hội

Người

 

 

 

 

 

 

 

4

Đối tượng khác (ghi cụ thể)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………

Người

 

 

 

 

 

 

 

TNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu5199/LĐTBXH-BTXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH

Lược đồ Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH 2017 trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH 2017 trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu5199/LĐTBXH-BTXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýĐào Hồng Lan
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH 2017 trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 5199/LĐTBXH-BTXH 2017 trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất

              • 11/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực