Công văn 52/BXD-QLN

Công văn 52/BXD-QLN năm 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 52/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/BXD-QLN
V/v: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Ngày 21/7/2014, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình có công văn số 620/SXD- HT đề nghị hướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Trường hợp đối tượng thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở (hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ) nhưng đến thời điểm thực hiện hỗ trợ, nhà ở đã hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng nhà ở mới thì cần tổ chức bình xét, phê duyệt bổ sung danh sách trong Đề án hỗ trợ nhà ở của địa phương đồng thời báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh Xã hội để được cấp vốn bổ sung.

2. Trường hợp người có công với cách mạng có tên trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mà nay đã mất, nếu vợ hoặc chồng người có công còn sống thì được tiếp tục hỗ trợ, trường hợp là con người có công thì đề nghị địa phương tạm thời chưa thực hiện hỗ trợ, báo cáo Bộ Xây dựng về số lượng các trường hợp này để Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

3. Trường hợp người có công với cách mạng có tên trong Đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, trong thời gian chờ kinh phí hỗ trợ mà nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng nhà ở mới (có báo cáo chính quyền địa phương) thì Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng để thực hiện hỗ trợ sau khi được cấp kinh phí.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- Lưu: VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 52/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu52/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2014
Ngày hiệu lực25/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 52/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 52/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 52/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu52/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành25/08/2014
        Ngày hiệu lực25/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 52/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 52/BXD-QLN 2014 hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           • 25/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực