Công văn 52/TANDTC-PC

Công văn 52/TANDTC-PC năm 2016 về rà soát, lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách theo Thông tư 01/2016/TT-CA do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 52/TANDTC-PC
V/v rà soát, lập h sơ đnghị tchức Tòa chuyên trách theo Thông tư số 01/2016/TT-CA

Hà Ni, ngày 04 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì trong cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa hành chính, Tòa kinh tế, Tòa lao động, Tòa gia đình và người chưa thành niên; tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có thể có Tòa hình sự, Tòa dân sự, Tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa xử lý hành chính. Tuy nhiên, việc tổ chức các Tòa chuyên trách cụ thể trong mỗi Tòa án nhân dân phải căn cứ vào yêu cầu công việc và thực tế xét xử ở mỗi Tòa án. Đviệc tổ chức Tòa chuyên trách được áp dụng thống nhất trong cả nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21-01-2016 quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Để triển khai có hiệu quả Luật tổ chức Tòa án nhân dân và Thông tư số 01/2016/TT-CA của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào các Điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách được quy định trong Thông tư, rà soát, đánh giá nhu cầu tổ chức các Tòa chuyên trách, đặc biệt là Tòa xử lý hành chính, Tòa gia đình và người chưa thành niên tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh th đlập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Tổ chức - Cán bộ) xem xét, quyết định.

Hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách gồm có:

(1) Đề án tổ chức Tòa chuyên trách, trong đó nêu rõ sự cần thiết tổ chức Tòa chuyên trách, cơ sở của việc đề xuất, số lượng Tòa chuyên trách cần tổ chức, tên các Tòa chuyên trách, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, phương án tổ chức nhân sự và đề xuất về biên chế Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án của từng Tòa chuyên trách.

(2) Ý kiến của Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Tòa chuyên trách.

(3) Văn bản đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đng chí Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhận được Công văn này cần khn trương triển khai thực hiện để sớm tổ chức các Tòa chuyên trách theo đúng quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Thông tư số 01/2016/TT-CA ngày 21-01-2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
-
Đ/c Chánh án (đ báo cáo);
-
Các đ/c Phó Chánh án (để biết);
-
Lưu VT (VPTANDTC, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Thuân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 52/TANDTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu52/TANDTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2016
Ngày hiệu lực04/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu52/TANDTC-PC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Thuân
        Ngày ban hành04/03/2016
        Ngày hiệu lực04/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 52/TANDTC-PC rà soát lập hồ sơ đề nghị tổ chức Tòa chuyên trách 01/2016/TT-CA 2016

             • 04/03/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/03/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực