Công văn 52/TTg-KGVX

Công văn số 52/TTg-KGVX về việc áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 52/TTg-KGVX áp dụng chế độ thưởng an toàn Cảng vụ Hàng không


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 52/TTg-KGVX
V/v: Áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 9151/BGTVT-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2008 về áp dụng chế độ thưởng an toàn đối với các Cảng vụ Hàng không, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng chế độ thưởng an toàn với mức 15% lương cấp bậc, chức vụ đối với cán bộ, công chức viên trực tiếp làm công tác quản lý, bảo đảm an toàn hàng không của các Cảng vụ Hàng không, từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 theo quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.

2. Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP và các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; PCN Phạm Viết Muôn; TTĐT; Các Vụ: KTTH, KTN, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Thuộc tính Công văn 52/TTg-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu52/TTg-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2009
Ngày hiệu lực12/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 52/TTg-KGVX áp dụng chế độ thưởng an toàn Cảng vụ Hàng không


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 52/TTg-KGVX áp dụng chế độ thưởng an toàn Cảng vụ Hàng không
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu52/TTg-KGVX
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành12/01/2009
        Ngày hiệu lực12/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 52/TTg-KGVX áp dụng chế độ thưởng an toàn Cảng vụ Hàng không

             Lịch sử hiệu lực Công văn 52/TTg-KGVX áp dụng chế độ thưởng an toàn Cảng vụ Hàng không

             • 12/01/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực